Knausen Skog

Alt innen trefelling og opprydding

Knausen Skog tilbyr tjenester som: alt innen rydding av skog, rotvelt, veirydding, linjerydding, hogst m.m. for både entreprenører og private kunder i Haugesund, Rogaland og Hordaland

Skoging til tømmer

Vi skoger mindre skoger og tar ut virket, dette selges videre til tømmerselskap eller lokale sager.

Trefelling

Vi hogger trær for både private og firmaer.

Flising

Vi har kapasitet til å flise det meste, alt fra små greiner til hele trær.

Traktor/ redskap

Gravemaskin/ utstyr

Vi har en 8t Kobuto gravemaskin som vi bruker på mange av skoge jobbene vi er på, denne kan også brukes på små grave jobber om det skulle være behov for det.

Transport

Vi transporterer utstyr om ønskelig.

Velkommen til Knausen Skog!

Om oss (mal)

Knausen Skog tilbyr tjenester innen tomterydding, beiterydding, skoging, opprydding, bortkjøring, trefelling, flising av trevirke, graving og transport.

Nyheter fra vår Facebookside

Kontakt oss

480 01 268
Frakkagjerddalen 30, 5563 FØRRESFJORDEN
Orgnr 919 639 776